ബ്രൌൺസ്ച്വേഇക്: പുതിയ പോലീസ് നിയമം നേരെ പ്രകടനം…


(വോളിയം നിയന്ത്രണം ചെയ്യാൻ!)
ഹാൻസ് ഹലോ

പങ്കിടുക
www.pdf24.org    Sende Artikel എ എൽ പി.ഡി.എഫ്   

Kolleg88: ചർച്ച ഗ്രൂപ്പ് സൈക്കോളജി – പ്രൊഫ. ഡോ. ആഭാസന്റെ …

ഓരോ 2. ഒപ്പം 4. മാസത്തിലെ തിങ്കളാഴ്ച, ഒന്ന് 10.15 ഘടികാരം, ചർച്ച ഗ്രൂപ്പ് മനഃശാസ്ത്രം പ്രൊഫസർ ആണ്. ഡോ. ചുവരിൽ കിന്കെല് റെസിഡൻഷ്യൽ പാർക്ക് ബ്രൌൺസ്ച്വേഇക് നടന്ന.

ഉള്ളിൽ ഈ ചർച്ച ഗ്രൂപ്പ് Kolleg88 ധാരാളം വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു വീണ്ടും സന്ദർശിച്ചു കൂടാതെ വച്ചത്. സജീവമായ ചർച്ചകളിൽ 30 പങ്കെടുത്ത പ്രൊഫ വിശാലമായ അറിവിന്റെ ഭാഗം ആനുകൂല്യം. ആഭാസന്റെ.

ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ജോലി പേപ്പർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു “മനുഷ്യ വ്യക്തിത്വം”. എന്നാൽ എപ്പോഴും തത്ത്വചിന്ത അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോതെറാപ്പി അവിടെ പര്യവേക്ഷണം നടത്തുമ്പോൾ. പ്രൊഫ. കിന്കെല് ഒരു അനൗപചാരിക അധികാരം ആണെങ്കിലും, എന്നാൽ എല്ലാ ചർച്ചകളും വളരെ തുറന്ന.

ഈ സംഭവം പബ്ലിക് ആണ് അതിഥികൾ സ്വാഗതം.

ഇവിടെ പോഡ്കാസ്റ്റ് ഉത്തരം ഉൾക്കാഴ്ച:

ഹാൻസ് ഹലോ

പങ്കിടുക
www.pdf24.org    Sende Artikel എ എൽ പി.ഡി.എഫ്   

ഭാവി ദർശനങ്ങളും

ചിത്രം വലുതാക്കുന്നു ക്ലിക്കുചെയ്യുക…

ലിങ്കുകൾ:
ദക്ഷിണ കൊറിയ ൽ ഇന്റർനെറ്റ് 52,5 ഗിഗാ / ഫാസ്റ്റ്
ചര്ശരിന്ഗ്
സൈക്കിൾ വാടകയ്ക്ക് സിസ്റ്റം
ഫെഡറൽ സർക്കാർ സൗജന്യമായി പൊതുഗതാഗത പരിഗണിക്കുന്ന
സൗജന്യ ഗതാഗത
വിയന്ന പൊതുവായ ട്രാൻസിറ്റ്
എന്താണ് വിയന്നയിലെ പൊതുഗതാഗത ഉണ്ട്, മറ്റുള്ളവരെ ഇല്ല?
Wien: രജിസ്റ്റർ കാറുകൾ പോലെ കൂടുതൽ ഒ̈ഫ്ഫി-വർഷം കാർഡുകൾ
ഒരു മനുഷ്യൻ ടാക്സി ആയി ഡ്രോൺ – ദുബായ് ഇതിനകം ഒരു റിയാലിറ്റി
ഹ്യ്പെര്ലൊഒപ് വേഗത്തിൽ: ചൈന ചെയ്യും 4000 എച്ച് ഫാസ്റ്റ് ട്രെയിൻ കിലോമീറ്റർ വികസിപ്പിക്കാൻ /
2000 രണ്ടര മണിക്കൂർ കിലോമീറ്ററിൽ ജർമ്മനി
ः ഉമ്ന്ഗെനൊംപ്രൊജെക്ത്
ച്രിസ്പ്ര് / CAS-മെഥൊദെ
എംഐടി ച്രിസ്പ്ര് ജനറൽ-എഡിറ്റിംഗ് / ചസ്൯ (ഇംഗ്ലീഷ് സബ്ടൈറ്റിലുകൾ)
പ്ലുരിപൊതെന്ജ്
സ്റ്റെം സെൽ റിസർച്ച്: തൊലി മഛ്’ ഹൃദയം
ഭാവിയിൽ മരുന്ന് എന്തിനെ
മെഡിക്കൽ അടിയന്തര സേവന
ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ – ഭാവിയിലെ സൂപ്പർ
എങ്ങനെ ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ? (ഭാഗം 1/2)
എങ്ങനെ ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ? (ഭാഗം 2/2)
ഷ്പ്സ് : ബഹിരാകാശ സോളാർ പവർ സിസ്റ്റം
മോഡുലാർ വിമാന ക്ലിപ്പ്-എയർ
ഫ്ലാഷ് ഊർജ്ജ ഉപയോഗം

ഹാൻസ് ഹലോ

പങ്കിടുക
www.pdf24.org    Sende Artikel എ എൽ പി.ഡി.എഫ്   

പീസ് ഭൗതികശാസ്ത്രജ്ഞർ – പീസ് ഭൗതികശാസ്ത്രജ്ഞർ

റേഡിയോ ഒകെര്വെല്ലെ ന് സമാധാനം സെന്റർ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇവന്റ് വേണ്ടി ആയിരുന്നു “പീസ് ഭൗതികശാസ്ത്രജ്ഞർ – പീസ് ഭൗതികശാസ്ത്രജ്ഞർ” അയച്ചു.

ഹാൻസ് ഹലോ

പങ്കിടുക
www.pdf24.org    Sende Artikel എ എൽ പി.ഡി.എഫ്   

പോപ്പ്-പൊലിതിചുമ്

പോപ്പ്-പൊലിതിചുമ്

ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയാനുള്ളത്,
ne ചെറിയ ഹിപ്-ഹോപ് സമ്മാനം.
എന്നെ വിശ്വസിക്കുക,
ഇത് സത്യമാണ്
ഞാൻ വളരെ വ്യക്തമായി കാണാം…

മന്ല്ല് ഉണരുക
നിങ്ങൾ ചുറ്റും നോക്കുക.
ഇപ്പോഴും ഇപ്പോൾ സ്വപ്നം
ശരിക്കും വങ്കത്തമാണ്.

സമാധാനം അന്വേഷണം –
ഏകദേശം തകർന്ന്,
സംശയാസ്പദമായ അന്താരാഷ്ട്ര ഫെഡറേഷനാണ്
ഇപ്പോൾ ചുരുക്കി ദേശീയ ന്.

എല്ലാവരും വലിയ ആഗ്രഹിക്കുന്നു,
ഐക്യദാർഢ്യം പോയി,
രൂപപ്പെടുന്നു ഇപ്പോൾ മനുഷ്യൻ
അർത്ഥം കുറിച്ചുള്ള അത്ഭുതങ്ങളും.

ഓബ് ലളിത, ഓബ് ഒര്ബന്, ഓട്ടു,
നര്ചിഷിസ്ത്, വിദേശ ശത്രുക്കൾ, ഔതൊക്രത്,
എല്ലാ വഞ്ചനയിൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും,
ഒന്നും എന്നാൽ നിസാരമായ പൊതെംതതെ ആകുന്നു.

മനുഷ്യൻ, ഓൺ കണ്ണുകൾ,
കാര്യക്ഷമമായ ആണ്,
ഇപ്പോഴും നന്നായി ചെയ്യുന്നു,
പ്രതിരോധം മാറി.

എല്ലാ മോശം ആത്മാക്കൾ വിറ്റു,
നിങ്ങൾ എന്നെ,
ഞങ്ങള് ആകുന്നു,
ഫ്രതെര്നല്ല്യ് അഴുക്കു നേരെ.

ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ശക്തിയെ,
വഴിത്തിരിവായിരുന്നു,
വധശിക്ഷ മുൻവിധികളും,
ഞങ്ങള് കൈകാര്യം.

മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ ആണ്,
കാര്യം ഇല്ല എവിടെ,
വെളുത്ത എങ്കിൽ കറുത്ത എന്ന്,
യാതൊരു ഗുണവും.

ഇർഷാദ് – കൂമ്പാരം പേര്,
എല്ലാ മികച്ച മോശം സംസാരിക്കുന്ന,
ഞങ്ങൾ മാത്രം അസംബന്ധം വിൽക്കാൻ,
മനുഷ്യാവകാശ ഒരു ലക്ഷ്യമായിരുന്നു.

അഭയാർത്ഥികൾ – മാത്രം വിഷയം,
അവരുടെ ലക്ഷ്യം നിയമനടപടികൾ,
യുഎസ്എയിലെ പോലെ അന്കെര്ജെംത്രുന്,
അല്ല ഹൊമൊഫിലിഅ.

യൂറോപ്പ് കോളർ വരെ കാത്തിരിക്കുന്നവരുടെ,
ദേശീയത ഉ̈ബെര്വുംദെന്,
ചുറ്റും മികച്ച രീതിയില്,
കലഹവും വേഗം അപ്രത്യക്ഷമായി ആണ്.

എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ആവശ്യമായ സഹായം,
കൊലപാതകം, അവശിഷ്ടങ്ങൾ കയറി സിങ്ക്,
ആ ഞാൻ ശരിക്കും അത് കൃത്യമായി അറിയില്ല,
കൂടുതൽ കടലിൽ മുമ്പ്.

മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ ഭീമേശ്വരി,
നിങ്ങളുടെ സമാനുഭാവവും മനസ്സിലാക്കാൻ,
ഞാൻ അറിയുന്നു – അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു,
വിദ്വേഷം ഞങ്ങൾ അത് ഒരിക്കലും.

ഞങ്ങൾ യുദ്ധം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല,
യാതൊരു വിജയി ഇല്ല,
ഞങ്ങൾ വിജയം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല,
സമാധാനം മാത്രം മാത്രം.

ഹാൻസ് ഹലോ

പങ്കിടുക
www.pdf24.org    Sende Artikel എ എൽ പി.ഡി.എഫ്   

ദാരിദ്ര്യം അക്രമം ഒരു രൂപമാണ് – “എന്റെ സ്വന്തം കൈകൊണ്ട്” | ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഗാനം …

ഹാൻസ് ഹലോ

പങ്കിടുക
www.pdf24.org    Sende Artikel എ എൽ പി.ഡി.എഫ്   

BIBS: ഒരു ഭീഷണി 3. ലോക യുദ്ധം?

ഹാൻസ് ഹലോ

പങ്കിടുക
www.pdf24.org    Sende Artikel എ എൽ പി.ഡി.എഫ്   

ശേഷം യൂറോപ്യൻ ഭരണാധികാരികൾ 400 v.Chr. …

ഹാൻസ് ഹലോ

പങ്കിടുക
www.pdf24.org    Sende Artikel എ എൽ പി.ഡി.എഫ്   

1.കൂടുതൽ 2018 ബ്രൌൺസ്ച്വേഇക് ലെ: റാലി, പ്രകടനത്തിനു മെയ് ദിനം …

ഹാൻസ് ഹലോ

പങ്കിടുക
www.pdf24.org    Sende Artikel എ എൽ പി.ഡി.എഫ്   

ബ്രൌൺസ്ച്വേഇക് അവളുടെ “സ്ഛ്ലൊഷ്”…

ഹാൻസ് ഹലോ

പങ്കിടുക
www.pdf24.org    Sende Artikel എ എൽ പി.ഡി.എഫ്   
പേജുകൾ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 38 39 40 അടുത്തത്

അടുത്ത പേജ് »

ഈ സൈറ്റ് പണിയെടുക്കുന്ന Wavatars പ്ലഗിൻ Shamus യംഗ് എന്നയാളുടെ.