సాధారణ ఎన్నికల ఫలితాలు 2017 …

infoline_02-17

వాటా
www.pdf24.org    వ్యాసం స్థా PDF పంపు   

Wahl-O-Mat zur Bundestagswahl 2017

Science-O-Mat

Welche Parteien denken wie ich in Sachen Wissenschaft?
Mit dem Science-O-Mat jetzt herausfinden! (చిత్రాన్ని క్లిక్)

Science-O-Mat

హలో హన్స్

వాటా
www.pdf24.org    వ్యాసం స్థా PDF పంపు   

ఎన్నికల: బ్రౌంస్చ్వేగ్ లో అహూ Wagenknecht ద్వారా స్పీచ్ …

ఫాస్ట్ 1000 ప్రజలపై వచ్చింది 25. బ్రౌంస్చ్వేగ్ లో అహూ Wagenknecht మిగిల్చాయి ర్యాలీ ఆగస్టు.

సహరా Wagenknecht పాటు Cihane Gürtas-Yildirim మరియు డైటర్ Dehm మాట్లాడారు. ర్యాలీ మాథ్యూస్ Wesche ద్వారా ఉర్సుల వీసెస్-Roelle మరియు సంగీత తోటివాళ్ళు ద్వారా నిర్వహించబడింది.

ఒక మార్టెన్ Dank…

హలో హన్స్

వాటా
www.pdf24.org    వ్యాసం స్థా PDF పంపు   

ఎన్నికల: die übliche Arbeit

హలో హన్స్

వాటా
www.pdf24.org    వ్యాసం స్థా PDF పంపు   

ఎందుకంటే ఆలోచిస్తూ ఏమిటి… WDR 5 తాత్విక రేడియో

వేదాంతం జ్ఞానం యొక్క ప్రేమ. మరియు నా దృష్టిలో ప్రతి ఒక్కరూ తన స్వంత తత్వవేత్త ఉంది – ఇది తప్పనిసరిగా జ్ఞానం అవసరం అవుతుంది లేదు. WDR5 ప్రతి వారం ఆసక్తి వివిధ అంశాలపై ఒక తాత్విక ఫీచర్ ఉత్పత్తి “సాధారణ” ప్రజలు.

సపేరే ఆడ్ ఒక లాటిన్ సామెత అర్థం: ధైర్యం, తెలివైన ఉండాలి! సాధారణంగా ఇది వ్యాఖ్యానం ఇమ్మాన్యుయేల్ Kants ఉదహరించబడింది, ఇది 1784 జ్ఞానోదయ నినాదం వివరించారు: "ధైర్యం కలవారు, మీ స్వంత అవగాహన మీరు సర్వ్!"
(స్క్రోల్ మౌస్)

సియో హన్స్

వాటా
www.pdf24.org    వ్యాసం స్థా PDF పంపు   

13. బ్రూన్స్కైజెర్ Selbsthilfetag …

Das Wetter war freundlich zu unses gab keinen Regen. Und der 13. Braunschweiger Selbsthilfetag war sehr erfolgreich

Noch einige Worte von Ines Kampen zu psychischen Erkrankungen

Link zum unserer Selbsthilfegruppe Angst & అణచి వేయబడిన స్థితి: SHG Angst & అణచి వేయబడిన స్థితి

హలో హన్స్

వాటా
www.pdf24.org    వ్యాసం స్థా PDF పంపు   

ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (WHO) – "ఎస్సెన్షియల్ మెడిసిన్స్ జాబితా" – కీ ప్రజారోగ్య అవసరాల కోసం మందులు

ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (WHO) hat eine Neuauflage der „Essen­tial Medicines List“ vorgestellt, also ihre Liste mit Medikamenten, die sie für die Bewältigung der wichtigsten Bedürfnisse der öffentlichen Gesundheit als wesentlich erachtet. Die Neuauflage fügt 30 Medikamente für Erwachsene und 25 für Kinder hinzu und spezifiziert neue Verwendungen für neun bereits aufgeführte Produkte. Erstmals 1977 vorgestellt aktualisiert die WHO die Liste alle zwei Jahre.

హలో హన్స్

వాటా
www.pdf24.org    వ్యాసం స్థా PDF పంపు   

అనోరెక్సియా కామిక్: Ninette – సన్నని సరిపోదు … – (అనోరెక్సియా నెర్వోసా)

„Unter www.ninette.berlin ist ab jetzt die bundesweite, privat finanzierte interaktive Plattform und Initiative NINETTE zur Aufklärung und Prävention von Essstörungen erreichbar. Zielgruppe sind insbesondere 11-15jährige Mädchen, deren Freunde und Angehörige.

Zentraler Bestandteil von NINETTE ist der interaktive Comic „NINETTE – Dünn ist nicht dünn genug“. లో 11 Folgen wird ab heute die Geschichte des Mädchens Janette erzählt, das in den Strudel der Magersucht gerät und sich mit therapeutischer Hilfe und der Unterstützung ihrer Freundinnen und Familie den Weg zurück ins Leben erkämpft. In den Comic und die gesamte Plattform wurden dazu bundesweite Hilfestellungen und erstmals auch eine Onlineberatung integriert.“

Zielgruppe sind insbesondere 11-15jährige Mädchen, deren FreundInnen und Angehörige. Die integrierten Onlineberatungsangebote werden vom Frankfurter Zentrum für Ess-Störungen, ANAD e.V. und Waage e.V. bereitgestellt. Die Schirmherrschaft hat Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe übernommen.

Der Mausklick führt stets weiter

హలో హన్స్

వాటా
www.pdf24.org    వ్యాసం స్థా PDF పంపు   

"అలైక్": ఈ లఘు చిత్రం ప్రదర్శనలు, ఏమి మా సమాజంలో తప్పని

సియో హన్స్

వాటా
www.pdf24.org    వ్యాసం స్థా PDF పంపు   

1. మరిన్ని 2017 బ్రౌంస్చ్వేగ్ లో: ర్యాలీ, డెమో, Maifest …

సియో హన్స్

వాటా
www.pdf24.org    వ్యాసం స్థా PDF పంపు   
పేజీలు: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 37 38 39 తదుపరి

తదుపరి పేజీ »

ఈ సైట్ ఉద్యోగులున్నారు Wavatars ప్లగ్ఇన్ శాముస్ యంగ్.