കൌഫ്ബര് ബ്രൌൺസ്ച്വേഇക് – “ധനാഗമ നിന്നു വീണു…”

.ബുധനാണ്-പുര്ഛസബ്ലെ രുചികരമായ ഭക്ഷണവും സംഭവങ്ങൾ വൈവിധ്യമാർന്ന ഒരു സാമൂഹിക-സാംസ്കാരിക ആലയം.

നിയമനം ബോധവൽക്കരണവും മൈഗ്രേഷൻ ഉപദേശം പ്രകാരം കൺസൾട്ടേഷൻ മുറികൾ കൂടി, പുറമേ ആവശ്യം ഇംഗ്ലീഷ്, അറബി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഞ്ച്. പദ്ധതികളിൽ ക്രെഅതിവ്ബര്, സ്പ്രഛ്ബര്, .ബുധനാണ് കേന്ദ്രം ജാക്കറ്റ് പാന്റും വസ്ത്രധാരണരീതി അല്ലെങ്കിൽ ദ്ര്ക്ഫ്ലു̈ഛ്ത്ലിന്ഗ്സര്ബെഇത് ൽ, രക്തദാന, റെഡ് ക്രോസ് സന്നദ്ധപ്രവർത്തനത്തിലൂടെയും ഏകോപനം നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം ഇടപഴകുന്നതിൽ.

ജ്.ജ്ത്. ഒരു എക്സിബിഷൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന:
പെര്സ്പെക്തിവ്വെഛ്സെല്
ആളുകളിൽ നിന്ന് ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾ പാഠങ്ങളും,
The “ധനാഗമ നിന്നു വീണു” ഉണ്ട്.

ഹാൻസ് ഹലോ

www.pdf24.org    Sende Artikel എ എൽ പി.ഡി.എഫ്   

സ്വയം ചെയ്യുക: Holographie

Unter Holografie (auch Holographie, von altgriechisch ὅλος holos, deutsch ‚ganz‘, ‚vollständig‘ und -grafie) fasst man Verfahren zusammen, die den Wellencharakter des Lichts ausnutzen (und zwar seine Interferenz- und Kohärenz-Möglichkeiten), um systematisch anschauliche Darstellungen zu erzielen, die über die Möglichkeiten der klassischen Fotografie hinausgehen (mathematisch gesehen wird ein dreidimensionaler Gegenstand aus einem zweidimensionalen Abbild seiner Fouriertransformierten rekonstruiert, wobei der Blickwinkel wichtig ist). Die Motive scheinen bei der Betrachtung frei im Raum zu schweben. Bei seitlichen Bewegungen kann dabei auch um ein Objekt herumgesehen werden und bei beidäugiger Betrachtung entsteht ein vollständig dreidimensionaler Eindruck.

Holografische Verfahren werden zunehmend auch in der Messtechnik eingesetzt, zum Beispiel in der Elektronenmikroskopie. Als Hologramm (altgriechisch γράμμα gramma, deutsch ‚Geschriebenes‘, ‚Botschaft‘), auch Speicherbild, bezeichnet man eine mit holografischen Techniken hergestellte fotografische Aufnahme, die nach Ausarbeitung und Beleuchtung mit kohärentem Licht ein echtes dreidimensionales Abbild des Ursprungsgegenstandes wiedergibt. (വിക്കിപീഡിയ)

Mit ganz einfachen Mitteln kann man selber Holographien bewundern. Man muss nur etwas basteln. സ്വയം ചെയ്യുക: So kannst du Hologramme erzeugen! (ഇവിടെ)

Man kann auch eigene Bilder als Hologramm gestalten. Wie zeigt dieser Link: സ്വയം ചെയ്യുക

ഹാൻസ് ഹലോ

www.pdf24.org    Sende Artikel എ എൽ പി.ഡി.എഫ്   

കളവാണ്: ബവേറിയൻ സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇർഷാദ് വേണ്ടി റോളണ്ട് സ്തപ്ലെര് …

ഗാനം "മിയ നെഡ്!"ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു വൈറൽ ഹിറ്റ് ഭീമേശ്വരി, രണ്ട് ദശലക്ഷം കാഴ്ചകൾ നേരെ. റോളണ്ട് ഹെഫ്തെര് പാട്ട് ഇർഷാദ് നേരെ അപേക്ഷിക്കുകയാണ്, 14 ഒക്ടോബർ പ്രാദേശിക തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏത് 2018 ബവേറിയ പല വോട്ടാണ് വാഗ്ദാനങ്ങൾ…

ഹാൻസ് ഹലോ

www.pdf24.org    Sende Artikel എ എൽ പി.ഡി.എഫ്   

Adrienne വിവാഹങ്ങള്: പാഷൻ എന്ന പെയിന്റിംഗ് …

Adrienne ഞാൻ പീഡിയാട്രിക്സ് എന്റെ മെഡിക്കൽ ബിരുദം യോഗം. അവൾ പ്രായോഗിക വർഷം വാർഡ് വൈദ്യനും ഞാൻ വിദ്യാർഥികൾ. കുട്ടികളുടെ വാർഡ് പണി എന്നെ രസകരമായ ഒരു കൊടുത്തു – ഞാൻ എന്റെ ച്ലൊവ്നിന്ഗ് ചെറിയ കുട്ടികൾ (റെക്കോർഡർ, ഹാർമോണിയ തുടങ്ങിയവ) ആസ്വദിച്ചു.

നേരി ഒടുവിൽ സ്വകാര്യ പ്രാക്ടീസ് വാസസ്ഥലവും ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പുതിയ കോൺടാക്റ്റ് കണ്ടെത്തുന്നതിൽ.

നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കൃത്യമായ ചിത്രങ്ങൾ കാണണമെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ പോകുമ്പോൾ എന്ന Gemäldegalerie.

ആരാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഇവയും കോൺടാക്റ്റ് വാക്കുകള് കൊണ്ട്.

ഹാൻസ് ഹലോ

www.pdf24.org    Sende Artikel എ എൽ പി.ഡി.എഫ്   

വിഎസ് വരെ കോമിക്: നിനെത്തെ – തിൻ പോരാ … – (വിഎസ് നെര്വൊസ)

„Unter www.ninette.berlin ist ab jetzt die bundesweite, privat finanzierte interaktive Plattform und Initiative NINETTE zur Aufklärung und Prävention von Essstörungen erreichbar. Zielgruppe sind insbesondere 11-15jährige Mädchen, deren Freunde und Angehörige.

Zentraler Bestandteil von NINETTE ist der interaktive Comic „NINETTE – Dünn ist nicht dünn genug“. ൽ 11 Folgen wird ab heute die Geschichte des Mädchens Janette erzählt, das in den Strudel der Magersucht gerät und sich mit therapeutischer Hilfe und der Unterstützung ihrer Freundinnen und Familie den Weg zurück ins Leben erkämpft. In den Comic und die gesamte Plattform wurden dazu bundesweite Hilfestellungen und erstmals auch eine Onlineberatung integriert.“

Zielgruppe sind insbesondere 11-15jährige Mädchen, deren FreundInnen und Angehörige. Die integrierten Onlineberatungsangebote werden vom Frankfurter Zentrum für Ess-Störungen, ANAD e.V. und Waage e.V. bereitgestellt. Die Schirmherrschaft hat Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe übernommen.

ഹാൻസ് ഹലോ

www.pdf24.org    Sende Artikel എ എൽ പി.ഡി.എഫ്   

സാഹിത്യം ചരിത്രം (ടൈംലൈൻ)

Literatur ist Bestandteil unserer Kultur. Viele Schriftsteller haben sich bemüht, doch nur wenigen ist es vergönnt, zur Weltliteratur zu gehören. Hier eine kleine Chronik der wichtigsten Literaturbeispiele. Einen Überblick bekommt man durch scrollen und anklicken vonSite Map”. Den gewünschten Titel einfach mit der Maus aussuchen und man kommt zu einer ausführlichen Beschreibung auf Wikipedia.

Ich wünsche euch viel Spaß und interessante Einblicke.

Auch ganz interessant: Weltliteratur mit Playmobil gespielt Sommers Weltliteratur to go

ഹാൻസ് ഹലോ

www.pdf24.org    Sende Artikel എ എൽ പി.ഡി.എഫ്   

Mythos – ചെ ഗുവേര ശബ്ദം …

ഫിദൽ കാസ്ട്രോ അന്തരിച്ചു. പല പതിറ്റാണ്ടുകളായി ക്യൂബ ചില തഴക്കമുള്ള പ്രാസംഗികൻ ഭാഗധേയം. ഒരു കെട്ടുകഥ പോലെ ഫിദൽ ശാലീനത – തന്റെ മുൻ സഹപ്രവർത്തകരുമായി ആയി ചെ ഗുവേര – ഭാഗമാകും, അനിശ്ചിതത്വത്തിലാണ്. ഫിഡൽ എല്ലായ്പ്പോഴും തുടങ്ങുന്ന ഒരു ജല്ലജലാല നിരസിച്ചു.

ചെ ഗുവേര പല പാട്ടുകളാണ്, തന്റെ ജീവനെ മഹത്വപ്പെടുത്തേണമേ.
ഇവിടെ കുറച്ച് ഇതൊക്കെ …

ഹാൻസ് ഹലോ

www.pdf24.org    Sende Artikel എ എൽ പി.ഡി.എഫ്   

അയൂബ് Ogada – Kothbiro … ആഫ്രിക്കൻ സംഗീതം …

വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാൻ ഒരു പ്രതിഭാസം അനുഭവിക്കാൻ: എന്റെ റേഡിയോ സംപ്രേക്ഷണം, സിംഹള, എന്നാൽ ഒരു ശീർഷകം കൂടി, പതിവ് അന്വേഷണങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട്.

കെനിയയിൽ ഗാനരചയിതാവുമായ അയൂബ് Ogada നോർതേൺ പാതയിലുള്ള ഒരു busker ആയിരുന്നു, റയൽ ലോക വൈകിയാണ് 80 ഉചിതമായ ശ്രദ്ധ ലഭിച്ചപ്പോൾ. താൻ ഉണ്ടാക്കിയ അതിന്റെ disarmingly ലളിതമായ ക്രമീകരണങ്ങളാണ് കൂടി 1993 നിരന്തരമായ ധാരണ നിർമ്മിക്കുക. ഒരു കിഴക്കൻ ആഫ്രിക്കൻ ഉപകരണമെന്ന ന് virtuosic നിഷ്പ്രയാസം – Lyra ഒരു nyatiti വിളിക്കപ്പെടും – അയൂബ് വീണ്ടും സൗന്ദര്യത്തെ ധാരാളം ഒരു ചൂടുള്ള ശബ്ദം കൊണ്ട് ഒരു നടൻ എന്ന നിലയിൽ ഒരു സംഗീത കേന്ദ്രമായിരുന്ന. അവൻ അതിന്റെ എല്ലാ വികാരങ്ങളുള്ള ആഫ്രിക്ക കാണിച്ചു…

ഇതാ ഒരു പദാവലി ആണ്:

ഹാൻസ് ഹലോ

www.pdf24.org    Sende Artikel എ എൽ പി.ഡി.എഫ്   

സംഗീതക്കച്ചേരി – 20 വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം DIDF ബ്രൌൺസ്ച്വേഇക് …

Vor genau 20 Jahren wurde das Interkulturelle Forum DIDF als gemeinnütziger Verein gegründet. Damals kämpfte DIDFgegen Ausländerfeindlichkeit und Rassismus in Deutschland. Gleichzeitig gegen den Militärputsch sowie Verhaftungen, Folterungen und Hinrichtungen in der Türkei.

Die Gruppedört nefes toprak”, übersetzt bedeutet dasdie vier Atem Erde”, besteht aus vier sehr bekannten und professionellen Künstlern.
Seit vier Jahren treten sie europaweit miteinander auf und begeistern viele unserer Mitmenschen.
Ihre Musik zeichnet sich durch türkisch-kurdische Volksmusik aus.

ഹാൻസ് ഹലോ

www.pdf24.org    Sende Artikel എ എൽ പി.ഡി.എഫ്   
പേജുകൾ: 1 2 3 4 അടുത്തത്

അടുത്ത പേജ് »

ഈ സൈറ്റ് പണിയെടുക്കുന്ന Wavatars പ്ലഗിൻ Shamus യംഗ് എന്നയാളുടെ.