සාහිත්ය ඉතිහාසය (කාල නියමය)

සාහිත්ය අපේ සංස්කෘතියට අයත් වේ. බොහෝ ලේඛකයන් උත්සාහ කර තිබෙනවා, නමුත් වරප්රසාදය කිහිපයක් තිබෙනවා, ලෝක සාහිත්යය අයත්. මේ වූ කලී ඉතිහාසය ඉතා වැදගත් සාහිත්ය උදාහරණ කෙටි වේ. ඔබ තුළින් අනුචලනය මත ක්ලික් කරන්න ලබා දළ විශ්ලේෂණයක් “පිටු පෙළගැස්ම”. හුදෙක් විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය පිළිබඳ සවිස්තර විස්තරයක් ලබා ගැනීමට ඔබේ මූසිකය සමග අපේක්ෂිත මාතෘකාව තෝරා.

මම ඔබ විනෝදය හා රසවත් වූ විවරන ගොඩක් කැමති.

ද තරමක්: Playmobil සමග තරග ලෝක සාහිත්යය යන්න සොමර්ස්ට ලෝක සාහිත්යය

හාන්ස් හෙලෝ

www.pdf24.org    Sende Artikel ඒඑල්එස් පී.ඩී.එෆ්   

ඇමිණුම්: , , , ,

ඔබමයි

XHTML: ඔබට මෙම භාවිත කළ හැකි:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

මෙම වෙබ් අඩවිය සේවක Wavatars ප්ලගිනය Shamus යන්ග් විසින්.