Ostermarsch 2016 in Braunschweig …

OM1
OM2

CIAO Hans

www.pdf24.org    Verzend artikel als PDF   

Antikriegstag 2013 in Braunschweig …

De Anti-War herdenkt het begin van de Tweede Wereldoorlog met de aanval van de strijdkrachten van Polen op 1. September 1939 en is onder het motto: "Nooit meer oorlog".

Het is verkiezingsjaar, controleren voordat stemmen voor de parlementsverkiezingen uw kandidaten over vraagstukken van vrede en ontwapening:

 • Beëindigen van de oorlog in Afghanistan onmiddellijk - op te halen alle troepen
 • Afschaffen van kernwapens - en dan onmiddellijk de stekker uit Büchel
 • Israël-Palestina: Beëindigen bezetting - voor een rechtvaardige vrede
 • De oorlog in Syrië stop - stoppen met alle militaire interventie – Pull "Patriot" uit Turkije
 • Eerbiediging van de mensenrechten - versterking van het internationale recht
 • Voor een kernwapenvrije zone in het Midden-Oosten – Exit sancties - geen oorlog tegen Iran
 • Geen Drone
 • Geen interventie leger Bundeswehr
 • Een einde maken aan de uitvoer van wapens - conversie van de defensie-industrie om civiele producten
 • Tegen de militarisering van het onderwijs en de samenleving - Militaire uit scholen en universiteiten
 • BS_Antikriegstag_2013

  CIAO Hans

  www.pdf24.org    Verzend artikel als PDF   

  Antikriegstag 2012 in Braunschweig …

  Dit jaar wordt de organiserende Peace Alliance Brunswick op 1. September een Anti-War.

  Dit jaar was de anti-oorlog onder de slogan:

  – Geen wapenleveranties aan gebieden en staten conflict, negeren mensenrechten,

  – Voor vrede in Israël en Palestina,

  – Ontwapening jetzt.Waffen doden, zelfs in vredestijd!
  Geen Duitse oorlogsinspanningen in de hele wereld!

  Als u wilt deelnemen aan vredesopbouw, kan met het Peace Center Braunschweig e.V. In contact komen…

  CIAO Hans

  www.pdf24.org    Verzend artikel als PDF   

  Ostermarsch 2012 in Braunschweig …

  Dit jaar is Pasen mars werd opnieuw in Braunschweig gehouden. Ik was met behulp van de videocamera bij je:


  Outlaw oorlogen! Handelen civiele! Ontwapenen!

  Ook de wijk vereniging van Links Brunswick geleid tot Pasen weer een info stand-by actie:

  CIAO Hans

  www.pdf24.org    Verzend artikel als PDF   

  Vrede moet posters …

  “Vrede moet posters, Dromen, Visie en verbeelding”, zegt Manfred Kemper. Hij is lid van Peace Center Braunschweig e.V. en creëerde posters voor vredeswerk. Misschien een of de ander hem ooit met een bordje om zijn nek in Braunschweig gezien. De focus van het Vredescentrum zijn: Ontwikkeling van een cultuur van vrede, Duurzaam werk vrede, Het bevorderen van geweldloosheid en tolerantie, Informatie over wapens en oorlogen, Lezingen en tentoonstellingen om vrede beleidskwesties. Manfred doet met zijn affiches een bijdrage.

  The Peace Center is onderdeel van de Peace Alliance Brunswick. Zoals Manfred me liebensürdigerweise een deel van zijn affiches voor publicatie gegeven heeft, Ik zet het in mijn blog. Het nummer wordt aangevuld…

  In een interview op Radio Okerwelle het werk van Manfred Kemper werd gepresenteerd.

  Hieronder fragmenten uit het interview op Radio Okerwelle 104,6

  Posters voor Vrede Work:

  Droevig nieuws: Manfred Kemper *3.3.1943, op 6.3.2019 overledene. In Memoriam Manfred Kemper

  CIAO Hans

  www.pdf24.org    Verzend artikel als PDF   

  Ostermarsch 2011 in Braunschweig …


  Het opnemen van een radio-uitzending op Okerwelle 104,6 de Pasen Acties 2011 in Braunschweig (zonder muziek)

  De Ostermarsch is een politiek protest van de vredesbeweging, waarvan de oorsprong teruggaat tot de Britse kernwapens tegenstanders in de jaren 1950. Aan het begin van de jaren 1960 de Pasen mars beweging werd ook geïntroduceerd in de Bondsrepubliek Duitsland.
  Tot op heden, hebben de Pasen marsen vestigen als reguliere jaarlijkse Paasviering rond de vorm van demonstraties van de vredesbeweging, zowel in Duitsland als in veel andere NAVO-lidstaten.

  Het protest was aanvankelijk uitsluitend “tegen kernwapens van elke soort en elke natie” in Oost en West. In de volgende jaren meer en meer mensen gingen naar de paasvakantie op meer plaatsen op de weg, om een ​​einde te maken aan de nucleaire wapens en de nucleaire wapenwedloop in beide kampen van de Koude Oorlog aan te tonen.
  Beroemdheden zoals Erich Kuby, Robert Jungk, Erich Kästner, Helmut Gollwitzer en Bertrand Russell aangesloten bij de beweging aan.

  Uw tweede opleving en bereikte zijn hoogtepunt vredesbeweging 1979-83 in de strijd tegen de neutronenbom en het "Besluit NAVO Double-Track" te implementeren korte- en middellange afstand kernwapens in de Bondsrepubliek. 1983 duurde ongeveer 700.000 Mensen deelnemen aan verschillende activiteiten voor vrede. De Pasen marsen die tijd deelgenomen aan de opleving.
  Sinds het einde van de Koude Oorlog tussen Oost en West, het werk van de vredesbeweging fundamenteel veranderd. Grensoverschrijdende vredeswerk werd een nieuw veld. In die tijd tot heden de relevante onderwerpen en eisen van de vredesbeweging was op Pasen marsen overgedragen en kondigde de geplande activiteiten.

  Ostermarsch actie 2011 in Braunschweig

  In de afgelopen jaren, gevonden in Brunswick Pasen marsen in de vorm van een fiets parades verbond de stad met een rally op de koolstofmarkt plaats. Dit jaar is de fiets parade begint op Paaszaterdag, de 23. April, over 11:00 Klok op de koolstofmarkt en het zal de eerste kleine actiepunten op Palace Square geven, worden uitgevoerd aan het Staatstheater en de Magnikirchplatz uitgevoerd. De laatste rally zal worden gehouden op 12:50 Klok in plaats van de koolstofmarkt.

  Onderwerpen dit jaar:
  1. Fukushima waarschuwt: Uit kerncentrales! Alle kernwapens moet worden afgeschaft!
  2. Irak, Afghanistan en Libië herinneren: Lossen conflicten niet militair!

     
  Download Video of MP3

  Ad1:
  Vooraan 25 Jaar, de reactor ramp zich heeft voorgedaan in Tsjernobyl, Wanneer een gebied is gemaakt helft van de grootte van Duitsland onbewoonbaar.
  De Fukushima nucleaire ramp in Japan is nu ingedeeld in hetzelfde beveiligingsniveau als Tsjernobyl (Niveau 7). Aangezien de situatie in Japan gaat is nog onduidelijk. Het restrisico van kernenergie is - vanwege de onverklaarbare verwijdering van radioactief afval - niet kan worden geschat.
  Daarom zeggen wij: Veilig gebruik van kernenergie, kan er geen zijn!
  De enige uitweg is om, stilgelegd alle kerncentrales!

  Ook gebruik maken van de "vreedzame" kernenergie, door het gebruik van de atoombom gemakkelijk dragen kan worden geproduceerd, gevaar voor de vrede in de wereld.
  Kernwapens moeten worden verboden en afgeschaft - vergelijkbaar met het Verdrag inzake chemische en nucleaire wapens, die bestaan ​​ja reeds.
  Alle kernwapens moet worden afgeschaft!

  AD2:
  10 Toon meer jaren van de oorlog in Afghanistan, dat conflicten worden nu niet meer worden opgelost door militaire. Joegoslavië, de oorlog in Irak en de situatie in Israël bevestigen dit zo goed.
  De huidige oorlog moet worden gestopt. De Bundeswehr mag niet aan buitenlandse missies worden verzonden.

  Voor een bespreking van Libië:

  Oorlog kan een middel van de politiek niet, hetzij in Libië of Afghanistan! Met bommen en raketten mensenrechten worden niet beschermd, maar vernietigde levens.
  Natuurlijk zijn we solidair met mensen, het risico van hun leven en hun gezondheid gratis, voer democratische en sociaal rechtvaardige thuis.
  Nu was de eerste die Frankrijk en Groot-Brittannië om militair in te grijpen in Libië en willen een no-fly zone af te dwingen. Nu heeft de NAVO de oorlog genomen. En omdat je luidruchtig. De NAVO is een overblijfsel van de Koude Oorlog en vormt nog steeds westerse bondgenootschap belangen,de witte NAVO en dus ook hun aanvankelijke terughoudendheid.

  Artikel 39 van het VN-Handvest stelt de voorwaarden voor de militaire actie van de Veiligheidsraad: De noten Veiligheidsraad, of een bedreiging of een inbreuk op de vrede of daad van agressie; doet het aanbevelingen of besluiten, de in de artikelen maatregelen 41 en 42 moeten worden genomen, tot handhaving of herstel van de internationale vrede en internationale veiligheid.
  Artikel 41: De Veiligheidsraad kan besluiten, welke maatregelen – het gebruik van gewapend geweld – worden genomen om, uitvoering te geven aan zijn beslissingen,; hij kan verlangen Leden van de Verenigde Naties, deze maatregelen uit te voeren. Deze kunnen omvatten het volledig of gedeeltelijk verbreken van de economische betrekkingen, per spoor, Zien- en luchtvervoer, de Post, Telegraphen- omvatten, radio, en andere communicatiemiddelen, en het afbreken van diplomatieke betrekkingen.
  Artikel 42: Indien de Veiligheidsraad van oordeel, dat in artikel 41 voorgestelde maatregelen onvoldoende zouden zijn of bleken ontoereikend blijken te zijn, hij kan lucht te voorzien, Zien- of landstrijdkrachten uitvoeren die nodig zijn voor het behoud of herstel van de internationale vrede en internationale veiligheid maatregelen. U kunt demonstraties, Blokkade, en andere door de lucht, Zien- omvatten of landstrijdkrachten van Leden van de Verenigde Naties.

  De VN-resolutie Libië 1973 is de meest uitgebreide machtiging tot geweld tegen een lidstaat, door de Veiligheidsraad besloten sinds de Golfoorlog. Pas voor de tweede keer in de 66-jarige geschiedenis van de Verenigde Naties, de Veiligheidsraad in New York heeft gemachtigd het gebruik van vrijwel onbeperkte militaire dwang tegen een lidstaat (de eerste Ma LWAR de machtiging tot oorlogsvoering november 1990 Saddam Hoessein bezetting van Koeweit).
  Daarnaast heeft de Raad “de lidstaten van de Verenigde Naties, nationaal of om alle noodzakelijke maatregelen te nemen om burgers en civiele gebieden te beschermen in het kader van regionale organisaties of allianties te nemen, het risico van een aanval, waaronder Benghazi“. Dit betekent dat de vergunning niet alleen een bombardement van de Libische luchtverdediging systemen of gevechtsvliegtuigen of helikopters, het schenden van de no-fly zone, maar ook van luchtaanvallen tegen Gaddafi's regeringstroepen en hun tanks alsook tegen Libische schepen in de Middellandse Zee. Wordt uitdrukkelijk uitgesloten in de resolutie alleen “Stationeren van bezettingstroepen van welke aard dan ook op Libisch grondgebied“.

  Met de goedkeuring van de resolutie 1973 de Veiligheidsraad heeft geschonden zijn eigen VN-Handvest. De interventie van de Veiligheidsraad breekt de soevereiniteit van de staten in de vorm van een verbod van de interventie, en de garantie van de territoriale integriteit.

  Het argument van de mensenrechten is altijd geduwd op de voorgrond. En onze bevolking lijkt dit argument om waar te zijn - en de bereidheid, Om oorlog te voeren, groeit.
  Aangemoedigd door Kofi Annan in 2000 is bij de VN "De Responsibility to Protect" (R2P) het principe – “Responsibility to Protect” van mensen van ernstige schendingen van de mensenrechten - zoals genocide, Oorlogsmisdaden, Misdaden tegen de menselijkheid en etnische zuivering - besproken. Op de 2005 Wereldtop van de Verenigde Naties in New York, de P2R door bijna alle landen in de wereld en het is algemeen erkend in de resolutie 1674 van de Veiligheidsraad van de led het eerst genoemd in een juridisch bindend document. Of het nu in de R2P een wettelijke norm van het internationaal recht, echter controversieel.

  In de reeks van humanitaire crises, omdat er was 1990 interventie in de zin van R2P & gt; VN-interventies: Irak, Somalië, Bosnië-Herzegovina, Macedonië, Haïti, Ost-Timor, Sierra Leone, Liberia, DR Congo - Nauwelijks betrokkenheid: Rwanda , Srebrenica, Darfur - NAVO-interventie: Kosovo. Maar welke van de mensenrechten en humanitaire normen ziet het R2P geleden, die beweren of gedetailleerde mechanismen? Doet de NAVO namens de VN-Veiligheidsraad waarden en normen, die worden ondersteund door de hele mensheid of dreigt te verwachten dat een verslechtering van de situatie door de militaire interventie?

  Libië is een belangrijke leverancier van olie naar Europa (10%). Bovendien heeft gasreserves en een recent ontdekte grote drinkwaterbekken diep onder de woestijn (belangrijk in de toekomst).
  Gaddafi heeft de olie-industrie genationaliseerd en ook de buitenlandse bases gesloten. Hij heeft het hof zolang despoot van Europa en de VS - hoewel alle politici wisten, dat het niet goed is besteld met de mensenrechten in Libië. Zendingen armen ontvangen Gaddafi uit Italië in het bedrag van 110 Miljoen euro, vooral voor jachtvliegtuigen, over 80 Miljoen euro voor pistolen en pistolen uit Malta, over 53 Miljoen euro van Duitsland, voornamelijk voor elektronische storingen apparatuur, naar het mobiele verkeer, verlammen het internet en GPS, Frankrijk en sloeg op 30,5 Miljoen euro, UK met meer dan 25,5 Miljoen euro en België met meer dan 22 Miljoen euro aan. Is onbekend, wat Libië uit China, Noord Korea, Iran, Syrië en de Verenigde Staten zou kunnen hebben gekregen (Die).

  Duitsland heeft geleverd wapens en uitrusting aan Gaddafi en uitgevoerd training. De export van wapens en militaire uitrusting aan het hele Midden-Oosten moet permanent worden gestopt en onmiddellijk, als een eerste stap op weg naar een wereldwijd wapenembargo.

  De Afrikaanse Unie had een initiatief in de laatste dagen genomen voor een wapenstilstand met de krachten van Muammar al Gaddafi, Gaddafi had ingestemd. Het plan was om een ​​onmiddellijk staakt het vuren tussen de partijen te waarborgen, opzetten van een dialoog, Het vormen van een corridor voor humanitaire hulp, en de voltooiing van de NAVO-luchtaanvallen op.
  Na Gaddafi ingestemd met dit plan, de delegatie reisde naar de Afrikaanse Unie naar Benghazi, het bolwerk van de oppositie dan. De delegatie werd in Benghazi door meer dan duizend demonstranten ontvangen. Deze riepen leuzen zoals "Een vrede zonder aftreden van Kadhafi is niet mogelijk"Uit. Leider van de oppositie groepen zouden een vredesplan niet accepteren, dat voorziet in de voortzetting van de kracht van Kadhafi en zijn familie. Hoofdsom van het Libische volk is het volslagen omverwerping Gaddafi en zijn regime. En dit is niet voorzien in de recente voorstellen van de AU.

  Het vechten gaat onverminderd door ...

  In Arabische landen is het aandeel van de jeugd bevolking is zeer hoog. Aldus b.v.. 75 Procent van de Algerijnen jonger dan 30 Jaar, meer dan 20 Procent van hen geen baan hebben.
  In een YouTube-video, zag ik een spandoek met de tekst: "U kunt ons niet doden - we zijn al dood!"Ik heb volledig begrip van de opstand, vooral de jeugd in de Arabische staten.
  Maar de bevrijding van de tirannie kan niet door buitenlandse militaire interventie worden afgedwongen. De belangen van de Arabische bevolking moet alleen beschikbaar zijn in het centrum (geen vreemde) en door middel van diplomatie (consistente sancties) ondersteund.

  En de wereld bevoegdheden moeten eindelijk stoppen met hun hypocrisie van de verdediging van de mensenrechten in conflictgebieden en deze nota in plaats preventief in haar beleid. Met dictators en tirannen kan geen zaken doen, zelfs als het hoopt voordelen.

  Tsjernobyl Acties:

  25 Jaar na Tsjernobyl – Uiteindelijk stilgelegd kerncentrales!

  Op Paasmaandag, vind acties met bijeenkomsten op verschillende haltes in Braunschweiger Land en de regio met diverse gedecentraliseerde acties in de andere plaats.
  Voor meer informatie: hier

  De District Vereniging van Links Brunswick gehost op een stop 11:00 Klok op de Frankfurt rechter.
  Dan gaan we met de fiets of te huren. met de auto naar het centrum rally op de Konrad mijne.
  Er zal de rally beginnen bij 14:00 Klok.

  CIAO Hans

  www.pdf24.org    Verzend artikel als PDF   

  Mahnwache houden Gaza …

  Gaza nach der israelischen "Operation Gegossenes Blei"Afgelopen zaterdag een wake aan de Gaza-oorlog te herdenken werd gehouden in Braunschweig. Onder het motto “Mensenrechten zijn ondeelbaar!” de denkbeeldige Peace Center en Vrede Alliance Brunswick samen met de Duits-Palestijnse Vereniging Brunswick aan de militaire Israëlische operatie “Cast Lead” twee jaar geleden. In verschillende toespraken, de situatie van de bevolking van Gaza werd beschreven.

  Vanuit “Oorlog zonder genade” Israëlische minister van defensie Ehud Barak zei,. Tijdens deze oorlog waren 1.434 Palestijnen gedood en meer 5.303 gewond, verminkt velen van hen wreed. Ook zet Israël internationaal verboden wapens zoals fosfor- en dertien-in-granaten. Onder de 960 burgerdoden waren een derde van hen vrouwen en kinderen (288 Kinderen en adolescenten, en 121 Vrouwen). Stierf op de Israëlische kant 13 Mensen, daarvan 3 Burgers, 84 raakten gewond.

  De oorlog in Gaza een beeld van de verwoesting achter met 4.000 vernietigd en 21.000 beschadigde huizen waaronder scholen en ziekenhuizen, Gebedshuizen, Universiteiten, Overheid- en andere openbare gebouwen. De infrastructuur werd bijna volledig verwoest. Niet openlijk zichtbaar zijn de getraumatiseerde mensen, vooral de kinderen. De World Health Organization (WHO) schattingen, die tussen 20.000 en 50.000 Mensen hebben aanvallen geleden door de schade op lange termijn.

  Terug in april 2009 bevestigde een onafhankelijk schendingen medisch onderzoek van de Commissie van het internationaal humanitair recht en de mensenrechten tijdens de oorlog in de Gazastrook. De Commissie merkte, dat de medische zorg voor de gewonden werd vertraagd of verhinderd, en aanvallen op burgers, z.T. tijdens de wapenstilstand, en vond plaats op reddingswerkers tijdens hun gebruik. Bovendien zou de oorlog schade aan de gezondheid voorzieningen op lange termijn gevolgen voor de gezondheidszorg.

  De onafhankelijke VN-commissie onder leiding van Richard Goldstone in zijn verslag van september gesloten 2009 het sluiten, dat opraken zowel de raketaanvallen op Israël en de Israëlische militaire aanvallen op Gaza oorlogsmisdaden en schendingen van de mensenrechten. Het Israëlische offensief gericht blijkbaar van het,, aan de totale bevolking in de Gazastrook te ontmoeten en te bestraffen. Zowel in de UNVollversammlung en door de EU-Parlement het rapport Goldstone werd goedgekeurd en de uitvoering van de aanbevelingen.

  Door het januari 2006 bestaande blokkade van de Gazastrook door Israël loopt de trage wederopbouw. Bouwmateriaal defect zijn veel huizen waaronder scholen nog steeds beschadigd en hebben geen ramen. Mensen blijven in de tijdelijke huisvesting te leven. De levering van de bevolking is van cruciaal belang volgehouden volgens de ngo Oxfam. De versoepeling van de invoer in 20. Juni, geleid tot een substantiële verbetering van de leefomstandigheden in Gaza, zodat meer dan 80% van de bevolking is afhankelijk van buitenlandse hulp. Het ontbreken van essentiële geneesmiddelen en medische hulpmiddelen en voedsel, Babyvoeding en drinkwater blijft ongewijzigd. Knelpunten in de energievoorziening zijn gemeengoed. In oktober 2008 de Israëlische regering had een bijna volledig verbod op de invoer van brandstoffen in de Gazastrook goedgekeurd.

  Israël heeft geen eigen export vanuit Gaza toe, zodat de economie is in duigen. Na Wikileaks onthullingen zou de economie in de Gazastrook “op de rand van de afgrond” worden gehouden, zonder “niet om over de rand duwen”. Daarom zal er alleen maar door het beëindigen van de blokkade en de opheffing van het exportverbod op economische ontwikkeling en verbetering van de situatie voor de bevolking in Gaza.

  We doen een beroep op de Duitse regering zich te committeren aan de Israëlische regering om de illegale en onmenselijke blokkade van Gaza te beëindigen en voor de vrijheid van beweging van de bewoners.

  Dr. Buiten Lamp, Peace Alliance Brunswick
  Frieder Schöbel, Peace Center Braunschweig
  Dr.med. S. Tarmassi, Duits-Palestijnse Vereniging Braunschweig

  Aan het einde van de wake, een tekst door Erich Fried gelezen, Ik wil hier te noteren:

  Luisteren, horen, Israël !

  Toen we werden vervolgd,
  Ik was een van jullie.
  Hoe blijf ik de,
  wanneer hun vervolgers zal?

  Je Overleeft
  die wreed om je was.
  Woont wreedheid
  in jou nu meer?

  Je verlangen was,
  te zijn als de andere volken
  wie je vermoord.
  Nu heb je geworden als.

  Berouwen! Berouwen!
  Gaf je het geld of wapens
  Zal er niet altijd
  Om u te beschermen

  Achteruitrijden zal niet makkelijk zijn:
  De haat van de armen leven lang
  En velen van u wilt dat de
  Wat ooit gebruikt om haar te vragen uw beulen

  Maar je hebt geen andere manier
  Om jezelf te openen voor de toekomst
  Als er geen toekomst
  Moet eeuwig gehaat worden

  Berouwen! Berouwen!
  Het geeft u geld of wapens
  Moet u alleen als een huurling
  Early Edition

  Tegen het einde van uitbuiting
  Tegen de hoop van de armen
  Tegen de volkeren
  Het je broeders moeten zijn

  (uit het gedicht fiets naar de Zesdaagse Oorlog 1967 - Luister, Israël door Erich Fried 1974)

  CIAO Hans

  PS: Hier Een gedetailleerd verslag over de situatie in Gaza door Artsen voor Mensenrechten – Israël (Engels)

  www.pdf24.org    Verzend artikel als PDF   

  Anti-War Dag van de Vrede Alliance in Braunschweig…

  Gisteren was representatief voor alle mensen van oorlogsslachtoffers in de anti-oorlogsbeweging dag, die een jaar geleden vandaag in de Afghaanse provincie Kunduz een internationaal recht en de mensenrechten-misbruik respect voor militaire machine werd het slachtoffer, gedachte. Ik was met behulp van de camera bij me…

  Van de gedistribueerde folder:

  “Werden bij het geregeld door een van het Duitse leger bomaanslag op twee ontvoerd door Taliban tankers 140 Mensen, met inbegrip van kinderen en jongeren, Moorden. Daardoor is duidelijk geworden, wat tot dan toe leek slechts een slecht idee voor velen: dat Duitsland in oorlog is en de gebeurtenissen in Kunduz is een wrede onderdeel van de oorlog dagelijks tegen burgers in Afghanistan.

  De kolonel, die het bevel om zogenaamde brandstof truck te vallen had gegeven, gerehabiliteerd sinds vorige week, nadat de Bundeswehr heeft aangekondigd, willen geen disciplinaire maatregelen tegen hem te nemen.

  Tenminste beschamend voor een land, waarin de eerbiediging van de mensenrechten is gewaarborgd; Het betekent in de grondwet van de Bondsrepubliek Duitsland (Artikel 1, Paragraaf 2):
  Het Duitse volk daarom onschendbare en onvervreemdbare rechten van de mens te erkennen als de basis van elke gemeenschap, van vrede en gerechtigheid in de wereld.”

  De eisen van de Peace Alliance:

 • Consistente ontwapening, met inbegrip van kernwapens nog steeds op Duitse bodem
 • Stoppen met de levering van wapens naar conflictgebieden
 • Terugtrekking van de Duitse troepen uit Afghanistan
 • De vrijgekomen miljarden van de militaire uitgaven in het onderwijs- broodnodige en urgente maatschappelijke budget.
  Laatste vandaag, waar oorlogen meer en meer ook zijn geworden voor de massavernietiging van burgers, het is tijd, om de oorlog te veroordelen als een politiek!

  Ik kon niet meer volledig mee eens…

  CIAO Hans

  www.pdf24.org    Verzend artikel als PDF   

  De Ostermarsch – het protest van de Vredesbeweging…

  Am 3.April, de Paaszaterdag, ook weer gevonden in Braunschweig Ostermarsch plaatsen in de vorm van een demonstratiefietsroutes. Een 11.00 Klok vredesactivisten verzamelen op de Green Market. Na de fiets demonstratie gevolgd door een kleine rally.

  Sinds 1960 vinden Pasen marsen plaats in vele steden. De vredesactivisten demonstreren voor een einde aan de nucleaire wapens en de nucleaire wapenwedloop. Het aantal deelnemers aan de Pasen marsen fluctueerde sterk door de jaren heen: ze begonnen met 1.200 Deelnemers 1960 en wanneer zij 1968 werd een extra-parlementaire beweging collectie, groeide op de beweging 300.000. 1983 duurde ongeveer 700.000 Mensen deelnemen aan verschillende activiteiten voor vrede.

  Tijdens de Koude Oorlog tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie, veel mensen voelde het gevaar van een nucleaire oorlog en ging tegen hun angsten op de weg.

  Maar zelfs met het einde van de Koude Oorlog is niet meer dan het gevaar van een nucleaire confrontatie. Naast de oude kernmachten (VS, Rusland, Groot Brittanië, Frankrijk en de Volksrepubliek China) nieuwe staten zijn geworden kernmachten (Indië, Pakistan, Israël) of zijn onderweg, te arm nucleaire (Noord Korea?, Iran?, Saoedi-Arabië?).
  Het risico op een nucleaire oorlog bestaat nog steeds en is lang een bedreiging, want er zijn kernwapens in de wereld!

  De Amerikaanse president Barack Obama heeft in september 2009 het initiatief voor zijn visie van een wereld zonder kernwapens. Onder leiding van een bijeenkomst van de VN-Veiligheidsraad toe te voegen, de raad een ontwerp van de Amerikaanse overheid goedgekeurd, in de sloop van alle kernwapens nodig. Maar concrete uitvoering van dit initiatief nog moeten komen.

  Maar ook kernwapens in Duitsland op te slaan: In Duitsland kan vandaag tot bevatten 44 kernbommen in Büchel, de locatie van de Fighter Bomber Wing 33 de Bundeswehr, worden opgeslagen. Het is nu de enige overgebleven actieve opslaglocatie in Duitsland. Momenteel zijn er waarschijnlijk nog 10-20 Armen. In een Artikel Ik heb gevraagd, om een ​​brief aan Obama schrijven, dus de laatste kernwapens uit Duitsland ingetrokken. Een originele PDF is en het zou moeten zijn in ons belang, het initiatief van Obama te steunen.

  Gisteravond heb ik deelgenomen aan de vergadering van de Peace Center en Peace Alliance Brunswick in de reeks “Op weg naar een cultuur van vrede” – Lezen voor 40.Todestag de pacifistische Bertrand Russell. Hij was ook vele andere activiteiten zoals. het Tribunaal Vietnam ook tijdelijk voorzitter van de Campagne voor Nucleaire Ontwapening, en dan ook nog een mede-oprichter van de Pasen vredesmarsen.

  Misschien een of de andere van Braunschweig ja lust, nemen deel aan de Pasen Bike Demo – ik weet het zeker, dat het weer meewerkt! Ik verwacht dat je…

  CIAO Hans

  www.pdf24.org    Verzend artikel als PDF   

  Deze site maakt gebruik van de Wavatars plugin door Shamus Young.