IPPNW-Symposium: Der Iran-AtomkonfliktGibt es einen Weg aus der Bedrohungsspirale?

Ein wichtiges Thema auf der diesjährigen Jahresversammlung der IPPNW (Meddygon yn erbyn rhyfel niwclear – in sozialer Verantwortung) war der Konflikt zwischen Israel und dem Iran. Eine atomare Konfliktkonstellation steht aktuell auf der Agenda. Deshalb lud die IPPNW Vertreter der verschiedenen Positionen zu einem Symposium im Landesmusem Braunschweig zu einem Symposium ein.
Mit der Videokamera habe ich die Positionen der Vertreter in diesem Konflikt dokumentiert:

Einführung und Prof. Udo Steinbach, ehemaliger Direktor des Deutschen Orient-Instituts Hamburg

Ali Fathollah-Nejad, School of Oriental and African Studies (SOAS), London

Hillel Schenker, Co-EditorPalestine-Israel Journal, Jerusalem (German Translations)

Nach den Statements der verschiedenen Referenten fand eine lebhafte Diskussion statt. Eine Appelation an die Bundesregierung, jede Beteiligung an einem Krieg gegen den Iran auszuschließen und ein Stopp der Sanktionen gegen den Iran, bildete den Abschluss der Veranstaltung. Ergänzt wurde er von der Aufforderung, die U-Boot-Lieferungen an Israel zu stoppen.

CIAO Hans

www.pdf24.org    Anfon erthygl als PDF   

Zum Gedicht von Günter Grass

Zum Gedicht von Günter Grass

Ein alter Mann schreibt Reime,
Dywedodd, was gesagt werden muss.
Ersticken will man ihn im Keime,
am Pranger steht er zum Verdruss!

Was schrieb er mit (vermeintlich) letzter Tinte:
Gefahrsie wächst im Nahen Osten!
Atomar ist sie und keine Finte,
könntvieler Menschenleben kosten.

Israels Existenz stellt er nicht in Frage!
Bedrohung sieht Israel seitens des Irans.
Einen Präventivschlag erwägt es in der Lage,
verstrahltes Land wärFolge dieses Plans.

Und was möchte dieser alte Mann?
Er will Beaufsichtigung aller atomaren Mächte,
Transparenz, Kontrolle fordert er an
und keine Kriegsgefechte!

‘Person non grataman ihn nun nennt,
und Israel die Einreise ihm verwehrt!
Sogar den Nobelpreis man ihm nicht gönnt,
Antisemit sei erwird er belehrt.

Mutig ist dieser alte Mann,
Feigheit vor dem Freunde er nicht kennt.
SprichtohnAngst vor einem Bann
‘Was gesagt werden musslautet sein Argument.

Hans KottkeCyswllt: Widerrufen werde ich auf keinen Fall
Grass nimmt im Kulturzeit-Interview Stellung

CIAO Hans

www.pdf24.org    Anfon erthygl als PDF   

Mae'r gwrthdaro Israel-Palestina a chyfraith ryngwladol …

Prof. Norman Paech, MdB a.D., bei seinem Vortrag ...y Almaeneg-Palesteinaidd glwb Braunschweig E.V Roedd gan yr Athro. Norman Paech, MDB a.D., i roi darlith ar y pwnc “Mae'r gwrthdaro Israel-Palestina a chyfraith ryngwladol
– Adolygu coupler yn ôl y gyfraith ryngwladol 4 Blynyddoedd Gaza gwarchae” gwahodd i'r TU Braunschweig.

Norman Paech, Athro Cyfraith Gyhoeddus gyda ffocws ar cyfansoddiadol- ac Cyfraith Ryngwladol, Rhyfel 2005-2009 Aelod o Bundestag yr Almaen a pholisi tramor llefarydd y "chwith". Aeth gyda diwedd mis Mai 2010 mae confoi rhyngwladol i Gaza, pan fydd y llongau y confoi wrth geisio, i dorri'r gwarchae llyngesol y Llain Gaza, Roedd estyll gan y Llynges Israel mewn dyfroedd rhyngwladol.

Mae'n aelod o "Cymdeithas Democrataidd Gwyddonwyr", y "Gymdeithas Friendship Vietnam BRD", Bwrdd Cynghori Gwyddonol o "Cymdeithas Ryngwladol y Cyfreithwyr yn Erbyn Armement Niwclear" (ymadawodd) und "Meddygon Ryngwladol er Atal Rhyfel Niwclear" (IPPNW), Pwyllgor Auschwitz Attac a.
o 1969-2001 Roedd yn aelod o'r SPD. 2001 ymunodd oherwydd y benderfynu gan fwyafrif coch-gwyrdd wrth ddefnyddio Bundestag y Bundeswehr yn Affganistan ac ymunodd 2007 yn swyddogol i mewn i LINKE MARW.

Dechreuodd ei gyflwyniad drwy ddisgrifio mis Ebrill eleni o safbwynt y Palestiniaid. Ym mis Ebrill, roedd

 • 42 Ymosodiadau gan awyrennau a hofrenyddion yn y Banc Gorllewin
 • 88 Landangriffe
 • 598 chwiliadau ty (drwy geisio milwyr eu harfogi)
 • 12 Ymosodiadau o'r môr (pysgotwyr yr effeithir arnynt a thargedau tir)
 • 300 ymyrraeth sŵn nosol rhwng 24:00 – 6:00 gwylio (gyda siaradwyr ar geir a sŵn awyrennau)
 • 23 marwolaethau Palesteinaidd
 • 152 Palesteinaidd hanafu'n ddifrifol
 • 49 ergydion Palesteinaidd yn agored
 • 200 Palestiniaid eu dal (24 oriau)
 • 421 Palestiniaid arolwg eu ausgestzt (isod 24 oriau)
 • 2000 Palestiniaid eu stopio ar rheolfeydd
 • 19 Rocedi yn tanio ar diriogaeth Palestina, Fodd bynnag, yn wynebu dim difrod
 • eisoes yn dangos rhestrau byr hyn o ddigwyddiadau o fis yn y Banc Gorllewin, dan ba anableddau bob dydd yn agored i Palestiniaid.

  Y cwestiwn nesaf oedd y gyfraith yn y tiriogaethau meddiannu. Mae hyn yn y confensiynau Genefa ac Confensiwn Haagener rheoledig:
  Mae'n dilyn cyfres o rwymedigaethau cyfreithiol, mae'r ddiweddarach yn IV. Confensiynau Genefa 1949 ac mae'r ddau Brotocol Ychwanegol i Confensiynau Genefa 1977 wedi codeiddio. Yn bennaf mae'n ymwneud â'r amddiffyn a gofalu am y boblogaeth sifil. erthygl 43 y confensiwn Haagener trosglwyddo gwrthrych meddiannu'r, "Er mwyn cymryd holl fesurau yn ei allu, i adfer a chynnal os oes modd, trefn gyhoeddus a bywyd cyhoeddus, mewn gwirionedd, amod nad oes unrhyw rwystr gymhellol, yn cydymffurfio â'r deddfau wladwriaeth. "pŵer meddiannu yn cael eu gwahardd yn benodol y annexation o diriogaeth meddiannu (celf. 2.3 yn. 2.4 A-Charta), cytrefu â dinasyddion, yn ogystal â'r gario drosodd o rannau o'r boblogaeth (celf. 147 IV. Confensiynau Genefa, celf. 85.4 y 1. Protocol Ychwanegol i Confensiynau Genefa o 1976). Groes gwaharddiadau hyn ei gosbi fel trosedd rhyfel, yr hyn y mae'r Llys Troseddol Rhyngwladol yn gyfrifol yn yr Hâg (celf. 8.2 y, b Llys Troseddol Rhyngwladol – ICC – o 1998).

  Israel wedi arwyddo'r cytundeb Genefa (Rhestr o wladwriaethau llofnodwr). dadlau, Nid yw Palesteina yn wladwriaeth sofran, Israel wrthod hawliau'r Confensiwn Genefa ym Mhalesteina wedi bob amser i ffwrdd. Ond mae'r cytundeb yw amddiffyn pobl ac nid yn datgan – yr unig ofyniad yw “diriogaeth meddiannu”! Mae'r Llys Rhyngwladol (IGH) nid yw'n cydnabod Israel. Dim ond efallai Unol erlyn. Ac nid y Palestiniaid oes cyflwr eu hunain, sef y rhagofyniad ar gyfer chyngaws gerbron y ICJ.

  Fel ymhlith pethau eraill gofynnwyd. Ariannin yn 2000 cyn y ICJ barn ymgynghorol ar y wal adeiladu yn y tiriogaethau Palesteinaidd. Gan fwyafrif helaeth, mae'r Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig ar 20. Gorffennaf 2004 yn galw ar y llywodraeth Israel, y “rhwystr diogelwch” y Lan Orllewinol, sicch lleoli ar diriogaeth Palestina, dymchwel. Yn ogystal, dylai Palesteiniaid hynny gael eu digolledu, sydd wedi dioddef anfanteision o dan y Wal (erthygl).

  Dyma rai ffeithiau oddi wrth y Lan Orllewinol: 50 Canran y nhiroedd y meddiant y Banc Gorllewin o dan reolaeth y gwladychwyr. 430 km o ffyrdd yno defnyddio'r Israeliaid, yn unig 137 km ohonynt yn agored i'r Palestiniaid. Mae dros 600 rheolfeydd, 63 drysau wal yn ogystal â 70 rheolfeydd newid o ddydd i ddydd. Mae Dyffryn Jordan yn dod o “diogelwch” dan suzerainty o Israeliaid – y Palestiniaid yn unig 4 Canran o'r tir hwn yn arbennig o ffrwythlon ar gyfer defnydd amaethyddol agored.

  Y “Mauer” yn rhy 85 cant adeiladwyd gwblhau. ond yn rhy 15 Y cant, y mae yn y maes “llinell werdd” (cadoediad 1967). 85 Canran eu lleoli yn uniongyrchol ar diriogaeth Palestina. 35.000 Mae pobl yn eu gwahanu oddi wrth eu meysydd – yn 125.000 Mae pobl o dair ochr a oedd yn cynnwys wal a 28.000 Mae pobl hyd yn oed yn amgáu gan bedair ochr (z.B. Qalqiliya). Ym Methlehem i'r 630 Palestiniaid km² dros 80 Nid yw mynd i mewn y cant. yn unig 13 Canran yno gael iddynt.

  Nid oes gan y Banc West llawer o adnoddau. Ond yn arbennig o bwysig yw dŵr. Felly o dan Ariel ffynonellau dŵr mwyaf yn. Dyma'r defnydd o ddŵr ar gyfer yr Israeliaid yn 240 metr sgwâr o ddŵr y person y flwyddyn, Palestiniaid derbyn dim ond 75 m.sg..

  i Gaza: Gaza yn un o'r ardaloedd dwys eu poblogaeth yn y byd. Y Llain Gaza yn hanner maint Hamburg, ond mae wedi tua 1,5 Miliwn o bobl, bron cymaint o drigolion â Hamburg. Ar ôl y tynnu'n ôl Israel oddi wrth y Llain Gaza, nid yr ardal yn diffinio'n dda mewn cyfraith ryngwladol. Gyda gwarchae cyflawn o Gaza gan Israel 2007 Israel yn dan y Confensiwn Genefa a Haagener wedi ymrwymo fel deiliaid i gyflenwi'r bobl.

  Yn y Rhyfel Gaza 2008-2009 – llawdriniaeth “plwm bwrw” – roedd, yn ôl y Cenhedloedd Unedig gan 19. Ionawr 2009 1.340 Palestiniaid lladd, ymhlith 460 plant a 106 menywod. 5.320 O bobl eu hanafu, yn eu plith 1.855 plant, wherein mwyafrif o'r anaf yn ddifrifol. 1.417 Dead, ohono 926 sifiliaid (yn eu plith 313 Mae plant a phobl ifanc o dan oed 18 flynyddoedd ac 116 menywod), fel. 5.000 anafedig. O leiaf 22.000 Tai wedi eu difrodi neu eu dinistrio, Roedd ca. 14 Y cant o'r holl gartrefi yn yr hyn sy'n cyfateb Llain Gaza (am 4.100 safle adeiladu, rownd 1.500 Mentrau a gweithdai a 20 mosgiau). cyfiawnhau Israel y rhyfel (“Hawl i'r rhyfel,”) ag ymosodiadau taflegryn o Gaza. Mae Amnest Rhyngwladol wedi cyhuddo Israel o ddefnyddio bomiau ffosfforws yn erbyn, sydd bellach yn cael eu derbyn gan y fyddin Israel (Mae'r rhai). Ar y pryd, dywedodd Israel Haaretz dyddiol, fod y Gweinidog Amddiffyn Ehud Barak wedi rhoi gorchymyn eisoes chwe mis yn ôl, Pennaeth Staff Gabi Ashkenazi, derbyn y cynllunio ar gyfer llawdriniaeth fyddin helaeth yn y Llain Gaza. Roedd Israel a gynlluniwyd gweithrediadau rhyfel, dim ond chwe mis cyn, ar hyn o bryd dim ond Israel wedi cytuno i dro yn dod i ben-tân a drefnwyd gan y prif cudd-wybodaeth yr Aifft Omar Suleiman. Mae'r cadoediad, nad oedd wedi cael ei ysgrifennu i lawr, Roedd cydymffurfiaeth yn fwy neu'n llai effeithiol (Mae'r rhai).

  Penododd y Cyngor Hawliau Dynol y Cenhedloedd Unedig comisiwn gyda'r dasg, “i ymchwilio i bob droseddau cyfraith hawliau dynol rhyngwladol a chyfraith ddyngarol ryngwladol, sydd ar ryw adeg mewn cysylltiad â'r ymladd yn y Llain Gaza o 27. Rhagfyr 2008 i 18. Ionawr 2009 yn ymroddedig, beth bynnag, p'un ai cyn, yn ystod neu ar ôl y llawdriniaeth filwrol yng ngwir ystyr”. Asiantaethau y Cenhedloedd Unedig yn Gaza ymosodwyd yn fwriadol (Mae'r rhai – blocio Unol Daleithiau yr adroddiad) ac Goldstone-Bericht Crëwyd. Hawliau Dynol y Cenhedloedd Unedig yn cymryd rhan yn y 16. Hydref 2009 gyda mwyafrif o 25 ei 47 Aelodau feirniadol o Israel penderfyniad ar yr adroddiad Goldstone i. Israel gondemnio oherwydd y rhyfel Gaza ac yn y wlad yn cael ei gyhuddo o ddiffyg cydweithredu.

  Dychmygwch: 1,5 Miliwn tunnell o ffrwydron eu gollwng ar Gaza – cyfatebol 1 Tunnell o ffrwydron fesul preswylydd!

  Nawr ar ôl y cytundeb rhwng Fatah a Hamas (yn cydnabod y PLO fel cynrychiolydd) byrhau arian treth Israel, byddai'n rhaid i lifo yn ôl i Gaza…

  A “byth yn dod i ben stori”?

  Rwy'n diwedd gyda amrywiad o air o F. Schiller yn Wilhelm Dywedwch:

  Ni allwch fyw ar y corff cymydog mewn heddwch …

  CIAO Hans

  PS:
  Gaza a'r Gyfraith Ryngwladol

  www.pdf24.org    Anfon erthygl als PDF   

  Wem gehört das Heilige Land? Gedanken zum Palästinakonflikt

  Israel – das Heilige Land. Seit Jahrzehnten spitzt sich die Lage zwischen den Palästinensern und Juden immer mehr zu. Wie konnte es dazu kommen, was sind die geschichtlichen Hintergründe in diesem Konflikt?

  Der Konflikt im Heiligen Land (PDF)

  Der Konflikt im Heiligen Land (PDF)

  Ich habe mir die Mühe gemacht und ein kleines Skript erstellt, was die Situation in Palästina aus historischer Sicht etwas beleuchtet.

  Aus dem Inhalt:
  Prolog
  Ihr Völker der Welt
  habt ein Organ ihr euch geschaffen,
  auf dass ein jeder es vernehme,
  in diesen unruhigen Zeiten.
  Im Rat der Vereinten Nationen
  sitzet ihr zu richten all
  die über menschliche Prinzipien
  ohnScheu einfach sich erheben
  und nicht achten der Menschen
  gemeinsames Gebot der Toleranz
  und Duldung.
  Eure Stimme sei laut und vernehmbar,
  dass sie auch der Kleinste höre
  und ein jeder ohne Scheu
  die Regeln achte und vertrete… (Auszug)

  I. Wem gehörte der Alte Orient?

  II. Die Geschichte der Israeliten

  III. Die Christen und Moslems im Heiligen Land

  IV. Der Zionismus

  V. Mandatsherrschaft der Briten

  VI. Gründung des Staates Israel

  VII. Entwicklungen im Staat Israel

  VIII. Nachwort

  Zum Schnellüberblick eine kleine Mediathek:

  (den weißen Balken unten verschieben!)

  Nakba - Flucht und Vertreibung der Palästinenser 1948 (PDF)

  Die Nakba - Flucht und Vertreibung der Palästinenser 1948 (PDF)

  Aus dem Nachwort meines Skriptes:
  Wem gehört das Heilige Land?
  In der Geschichte besiedelten es viele Völker!
  Abraham war der Stammvater dreier Religionen:
  Judentum, Christentum und Islam.
  Im Buch Ezechiel aus der Zeit ca. 600-560 yn. Bedyddiwyd.,
  in Babylonien entstandene Schrift des Alten Testaments der Bibel
  der ins Babylonische Exil verschleppten Israeliten,
  heißt es:
  „Ihr aber, ihr Berge Israels, sollt wieder grün werden
  und Früchte hervorbringen für mein Volk Israel; denn es wird bald zurückkommen…
  Ich hole euch heraus aus den Völkern,
  ich sammle euch aus allen Ländern und bringe euch in euer Land
  Ich bringe euch zurück in das Land Israel…“
  Ein Versprechen für die weltweite jüdische Diaspora,
  mit dem Talmud als Bindeglied der Gemeinschaft.
  Nicht Vaterland sondern Gottesland ist Israel den religiösen Juden.
  Die Juden stellen sich selbst eine Besitzurkunde aus.
  Kein Warten mehr auf den Messias, sondern weltliche Erlösung
  durch Verknüpfung von Religion und Nation.
  Doch Palästina ist nie menschenleer gewesen.
  In der Geschichte war das Heilige Land ein regelrechter Völkerfriedhof.
  Bindeglied zwischen Orient und Occident war es immer multikulturell.
  Jesus wirkte im Heiligen Land,
  Jerusalem war die Stätte von Mohammeds Himmelfahrt.
  Auch ihnen ist das Land heilig.
  Aber sie stellen keine Besitzansprüche.
  Ja – wem gehört das Heilige Land?
  Na allen, die dort leben wollen und müssen,
  es gebührt allen!

  Aber Israel stellt sich mit seiner Politik über alles,
  baut Mauern,sperrt Gebiete und Straßen,
  und ist nur an seinen Vorteil bedacht.
  Seit Gründung des Staates Israel hat sich ihre Politik nicht geändert:
  Sie haben die militärische Macht,
  ihre Siedlungspolitik unvermindert fortzusetzen
  und damit vollendete Tatsachen zu schaffen.
  Sie stellen ihre Moral über das Völkerrecht –
  Und werden von der Weltgemeinschaft nicht belangt!
  Der Hass zwischen den Völkern in Israel wird steigen,
  Kinder tragen ihn von Generation zu Generation.
  Mein Appell am Ende dieses Skriptes:
  Jüdisches Volk Israel erwache,
  beende die Politik der Siedlungen
  und beginne mit einer Politik des Zusammenlebens in Frieden mit deinen Nachbarn.
  „Friede ist nicht Abwesenheit von Krieg.
  Friede ist eine Tugend, eine Geisteshaltung, eine Neigung zu Güte, Vertrauen, Gerechtigkeit…“
  ,
  sagte schon der Philosoph Spinoza.

  CIAO Hans

  www.pdf24.org    Anfon erthygl als PDF   

  Felicia Langers leidenschaftliches Plädoyer für die Menschlichkeit in Palästina

  (Klick auf Foto zeigt Kommentar an…)
  Felicia Langer – 80jährig, Jüdinwar zu Besuch bei dem Deutsch-Palästinensischen Verein in der TU Braunschweig. Dabei hielt sie ein leidenschaftliches Plädoyer für die Menschenrechte der Palästinenser. Nach dem Jurastudium verteidigte sie viele Palästinenser in Israel als Rechtsanwältin und erhielt für ihren engagierten Einsatz bereits viele Auszeichnungen: den alternativen Nobelpreis, eine Ehrung der Bruno-Kreisky-Stiftung sowie 2009 das Bundesverdienstkreuz ersten Grades.

  Ihr Credo: “Wenn das Unrecht so offensichtlich ist wie das Leid der Palästinenser, dann darf man nicht schweigen!” Nach ihrer Meinung ist ein Frieden im Nahen Osten nur möglich, wenn die Juden ihre Schuld bei der Vertreibung der Palästinenser anerkennen und das Menschenrecht einer Rückkehr der Palästinenser in ihre Heimat akzeptieren. Felicia Langer betrachtet sich als eine Augenzeugin der israelischen Besatzung. Israel trete das Völkerrecht mit Füßen, doch es gäbe auch ein anderes Gesicht, das Gesicht des Volkes. Hautnah erlebte Felicia die Enteignung der Palästinenser in Ost-Jerusalem. Die Siedlungen der Juden in den besetzten Gebieten gehen trotz vielfältiger internationaler Apelle weiter.
  Der Inbegriff von Gewalt ist die Besetzung”, so Felicia.

  In den von Israel besetzten Gebieten wird die Bewegungsfreiheit der Palästinenser massiv beschränktdurch Mauer, rheolfeydd, Auflagen. Auf manchen Straßen heißt esNur für Juden!” was fatal an die Vergangenheit erinnert, wo esNicht für Juden!” hieß. Felicia zitierte Texte eines Südafrikaners, in denen die Situation in Israel schlimmer als im Apartheidsregime Südafrikas dargestellt wurde. In ihren Augen entwickelt sich Israel immer mehr zu einer Ethnokratie für die Juden.

  In ihrem Vortrag, der trotz ihrer leichten Erkältung viel Leidenschaft auf die Zuschauer überspringen ließ, spürte der Zuhörer etwas von der Verzweiflung der Palästinenser. Die Israelis berufen sich auf Abraham, dem in grauer Vorzeit Land für die Juden versprochen wurde, doch das international anerkannte Völkerrecht haben sie noch nie beachtet.

  Israel und Deutschlandeine Freundschaft, die durchaus vorbelastet ist. Der Holocaust ist eine Bürde. Doch die Funktionalisierung des Antisemitismusbegriffs durch Israel in der Nahost-Debatte ist untauglich.

  Es stellt sich die entscheidende Frage: “Wie können wir Deutschen mit unserer Vergangenheit Israel kritisieren?”

  Felicia Langer meint, die Deutschen hätten schon einmal geschwiegenmit schwerwiegenden Konsequenzen: Hitler kam an die MachtKann man in dem Schweigen eine Mittäterschaft sehen?
  Heute sollten auch die Deutschen zu Israel nicht schweigen.

  Freundschaft mit IsraelJA. Doch es sollte dabei eine gegenseitige kritische Freundschaft sein!

  Ihrem Plädoyer kann ich mich nur anschließen

  CIAO Hans

  PS: Felicia Langer in Wikipedia
  zur weiteren Vertiefung ein Video mit einem Interview des Historikers Ilan Pappe zur Besatzungspolitik Israels 1947 (Nakba) yma
  Impressionen einer Reisegruppe im Westjordanland (pax Christi und IPPNW)

  www.pdf24.org    Anfon erthygl als PDF   

  Welche Verantwortung haben wir für Israel und Palästina?

  Gestern besuchte ich eine interessante Veranstaltung vom Friedenszentrum Braunschweig zu dem ThemaWelche Verantwortung haben wir für Israel und Palästina? Welche Verantwortung hat Israel für die Region?”.(Unterstützung: Asta der TU, IPPNW, Attac, DGB)

  Unter der Moderation von Ute Lampe diskutierten Edo Medicks (Israelischer Ex-Basatzungssoldat, Fotograf), Joachim Hempel (Domprediger) und Michael Kleber (DGB-Regionsvorsitzender) auf dem Podium. In den Eingangsstatements stellte Hempel die Bedeutung der wechselseitigen Beeinflussung von orientalischer und europäischer Kultur dar. Kleber stammt aus der ehemaligen DDR und besuchte mehrfach Israel, wo er besonders Kontakte zur Histadrut im gewerkschaftlichen Rahmen aufnahm. Er sei ein regelrechterFan von Israel”, was sich durch die vielfältigen Jugendaustausche und auch Erwachsenenarbeit ergab. Er liebt die Kultur und bemängelt den Verlust von Frieden. Medicks, gyda 29 Jahren der Jüngste in der Runde, hatte seinen 3-jährigen Wehrdienst meist in den besetzten Gebieten (Golanhöhen) abgeleistet. Er wies auf den doppelten Standard in Israel hin: einerseits proklamiere Israel für sich, eine westliche Demokratie zu sein, andererseits missachtet Israel das Völkerrecht und die Anforderungen der Vereinten Nationen. Von den 7 Millionen Einwohnern leben 5 Millionen unter Besatzung. Er betonte, dass für ihn die Politik nur zweitrangig sei, für ihn stehe die humanitäre Situation der Menschen im Mittelpunkt.

  Israel ist ein Staat und eine Gesellschaft im Orient und nicht in Europa betonte Hempel. Und damit sollte Israel ein integraler Bestandteil des Nahen Ostens werden. Besonders die Alltagssituation der Menschen in Israel sei bedrückend: die Bewegungsfreiheit ist stark eingeschränkt, die Mauer als Grenze beschränkt auch als Zeitkontingent die Menschen und besonders Jugendliche, welche auf beiden Seiten über gute Schulen verfügen, sind unzufrieden mit der Situation. Die Wahl des Bischof Dr. Munib A. Younan aus Jordanien zum Präsidenten des Lutherischen Weltverbandes zeige, wie wichtig auch die Kirche die Krisensituation im Nahen Osten nehme.

  Kleber meinte, auch im DGB sollte man sachliche offene Kritik äußern können. Y Histadrut ist dabei eine besondere Gewerkschaft. Sie entstand schon 30 Jahre vor der israelischen Staatsgründung. Ein Problem stellen besonders die Arbeitsrechte der arabischen Bevölkerung dar. Dabei sei der DGB in seiner Kritik noch zu vorsichtig.

  Medicks betonte, dass nicht jeder, der die Israelische Regierung kritisiert, automatisch ein Antisemit seiein Kurzschluss, den Israel gerne praktiziert. Israel ist ein politisches Gebilde und deshalb muss auch Kritik erlaubt sein! Aufgabe sei es besonders humanitäre Werte zu unterstützen und nicht so sehr einzelne Parteien, die ja meist zionistisch seien.

  Das besondere Verhältnis Deutschlands zu Israel betonte Herr Hempel. Über deutsche Stiftungen werde auf beiden Seiten Vertrauen geschaffen. Doch ohne die USA läuft auch in Israel nichts. Die Frage nach einer unabhängigen deutschen Außenpolitik stand im Raum

  Als es dann um konkrete Aktionen zur Einflussnahme auf die Politik Israels (Siedlungsbau…) ging, vertraten die Podiumsteilnehmer verschiedene Ansichten. Im DGB gebe es zwar eine kritische Sicht bei der Mehrheit, doch Boykottaktionen wie sie von Gewerkschaften in Kalifornien, Australien u.a. durchgeführt wurden (Artikel siehe yma) sind in Deutschland nicht organisierbar. Statt eines Boykotts israelischer Schiffe sollte lieber auf mehr Bewegungsfreiheit der Menschen durch Grenzöffnungen hingewirkt werden.

  Medicks vertrat im Gegensatz zu den anderen Diskutanten die These, dass Israel kein demokratischer Staat sei. Israel hat keine eigene Verfassung. Nur 51% der Bevölkerung Israels werden durch die Regierung repräsentiert, 49 % fühlen sich nicht vertreten. Schulen und Krankenhäuser stehen zu 100 % unter Militärkontrolle. Eine Vermischung der Bevölkerungsgruppen möchte die israelische Regierung verhindern, womit eine Umsiedlung von 1,5 Millionen Palästinensern notwendig wird. Um Änderungen der israelischen Politik zu bewirken, hielt Medicks einen Boykott israelischer Güter für gerechtfertigt. Er berief sich dabei auf die Erfahrungen der Boykottmaßnahmen gegen das Apartheidsregimes in Südafrika. Welchen internationalen Status haben die illegalen Siedlungen im Westjordanland? Was dort produziert wird, kommt auf den europäischen Markt als israelische Ware. Man erkennt israelische Produkte an dem Strichcode mit den Anfangsnummern 729

  Eine Einigung über Maßnahmen, die ergriffen werden könnten, um auf die Politik Israels Einfluss zu nehmen, konnte in dem Podium nicht erzielt werden. Zu vielfältig sind die Faktoren des Konfliktes zwischen Arabern und Juden im Nahen Osten. Viele Probleme – mae'n gwybod z.B. die israelischen Atomwaffenkonnten in der Kürze der Zeit nicht angesprochen werden. Aber der zahlreiche Besuch der Veranstaltung zeigte doch, dass weitere Diskussionsveranstaltungen zum Thema Israel und die arabische Welt notwendig sind. Die Teilnehmer waren dazu bereit. Allen war dabei klar, dass der Prozess einer Lösung des Konfliktes wahrscheinlich noch mehrerer Generationen bedarf

  CIAO Hans

  www.pdf24.org    Anfon erthygl als PDF   

  gweithredu Digymell y Gynghrair Heddwch Brunswick i ymosod ar y llongau cymorth i Gaza…

  Pan oeddwn yn yr oriau gynnar yn y bore o 31. Gwelodd Mai fideos cyntaf yr ymosodiad gan y fyddin Israel ar yr orymdaith cwch, oedd i ddod â chymorth i Gaza, Cefais sioc iawn. Yn yr oriau canlynol, yr wyf yn derbyn rhywfaint post o Cynghrair Brunswick dros Heddwch, a oedd yn galw yn ddigymell i brotestio yn erbyn hyn yn cael ei pirated y Israeliaid. yna ar y farchnad carbon, yr wyf yn gwneud y recordiadau canlynol:

  Ar y llong, y ddirprwyaeth yr Almaen oedd ymhlith pethau eraill gyda'r cyfreithwyr Athro Norman Paech, dau aelod seneddol a Matthis Jochheim y IPPNW, cynrychioli meddygon cyfrifoldeb cymdeithasol.

  Ar ôl y llawdriniaeth llynges Israel gwaedlyd yn erbyn y cymorth Gaza fflyd o awdur Swedaidd Henning Mankell beirniadu:

  Roedd y milwyr Israel Trosglwyddwyd i ffwrdd oddi wrth y dyfroedd eu hunain i'r ymosodiad arfog. Roedd hynny mewn dyfroedd rhyngwladol. Felly mae'n fôr-ladrad a herwgipio.

  Ysgubol o'r llynges fach cymorth cario i'r Llain Gaza gan filwyr Israel datgan Gregor Gysi, Cadeirydd y LINKE MARW:

  Israel wedi bod yn ceisio am beth amser i Gaza, y mae wedi rhoi i fyny ei griw, selio. I gan Israel ddim hawl. Nid oes un normau cyfreithiol rhyngwladol, Gall cefnogi gwarchae o'r fath ar Israel. Felly, mae wedi bod sawl gwaith ac yn euog o amrywiaeth o wladwriaethau.
  Mae nifer o longau oedd ar eu ffordd, i ddarparu cyflenwadau rhyddhad i'r boblogaeth Palesteina yn y Llain Gaza. Nid oedd y fyddin Israel yn caniatáu hyn yn anghyfreithlon ac yn byw yn y llongau. Heb allu asesu yn fanwl, yr hyn a ddigwyddodd yn ystod y goresgyniad, mae'n cael ei byth a byth ei gyfiawnhau, ac felly troseddol, hynny ar un ochr y tân yn cael ei agor a phobl heddychlon yn cael eu lladd neu eu hanafu'n. Ymhlith y teithwyr hefyd aelodau'r Bundestag Annette Groth a Inge Höger, ddau aelod o MARW LINKE a'r cyn Aelod o'r Blaid Chwith, y Norman Paech 72-mlwydd-oed.
  Yr wyf yn disgwyl y Llywydd, y llywydd Bundestag, gan y Canghellor a'r Gweinidog Tramor Ffederal, eu bod yn union i'r llywodraeth Israel ar gyfer diwedd trais yn erbyn y criwiau y llongau, ar gyfer rhyddhau ar unwaith yr holl griw heddychlon, gweithio ar gyfer ffurfio comisiwn rhyngwladol ymholi i egluro'r broses ac ar gyfer diwedd yr anghyfreithlon cau'r Llain Gaza.

  Rwy'n chwilfrydig, sut y bydd y gymuned ryngwladol yn ymateb i weithred hon gan y llywodraeth Israel…

  PS: Gaza am ddim yn dyddio yn eu hiaith Almaeneg yma

  CIAO Hans

  www.pdf24.org    Anfon erthygl als PDF   

  Mae'r safle hwn yn cyflogi'r Wavatars ategyn gan Shamus Young.