માયથોસ – ચે ગૂવેરા ના અવાજ …

ફિડલ કાસ્ટ્રો મૃત્યુ પામ્યા છે. ઘણા દાયકાઓ ક્યુબા ચોક્કસ પ્રભાવશાળી વક્તા ભાવિ. ફિડલ દ્વારા કે શું એક દંતકથા – તેના ભૂતપૂર્વ સાથીઓ તરીકે ચે ગૂવેરા – રચના કરશે, અનિશ્ચિત છે. ફિડલ એક વ્યક્તિત્વ સંપ્રદાય ફગાવી હંમેશા શરૂ.

ત્યાં ચે ગૂવેરાને ઘણા ગીતો છે, તેમના જીવન ભજવું.
અહીં થોડા અવતરણો છે …

CIAO Hans

www.pdf24.org    લેખ અલ્સ પીડીએફ મોકલી   

આ સાઇટ રોજગારી પાંચ Wavatars પ્લગઇન Shamus યંગ દ્વારા.