2018/2019: खुसी विदा तथा खुसी

म मेरो सबै अनुयायी र मित्र एक मेरी क्रिसमस र नयाँ वर्ष इच्छा 2019!
यहाँ क्यामेरा Symax360 संग एक सानो प्रयोग हो. गुणस्तर विशेष छैन, क्यामेरा लागि सस्तो छ.

माउस वा एरोहरूसँग फिर्ता र निस्कने धकेल्न…

नमस्कार हंस

www.pdf24.org    Sende Artikel ALS पीडीएफ   

यो साइट रोजगार को Wavatars प्लगइन Shamus युवा द्वारा.